Personvernerklæring for Min side

Hvis du har en klagesak hos oss, kan du følge den på Min side.

Illustrasjon av et hus med ikonet til Min side inni. Foto.

For informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i saksbehandlingen, se vår generelle personvernerklæring.

Hva er Min side?

Min side er en brukerportal. I brukerportalen kan du følge utviklingen i saken(e), se dokumenter vi har sendt til deg og som du har sendt til oss, sende inn nye opplysninger som er viktige for saken og fylle ut aktuelle skjema. Hvis du har flere klagesaker hos oss, får du en oversikt over disse når du logger deg på.

Saksbehandlingen påvirkes ikke av om du bruker Min side eller ikke.

Les mer om Min side

Hva er behandlingsgrunnlaget for Min side?

Vi ønsker å kommunisere digitalt med våre brukere, og forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv skal normalt skje gjennom digitale, nettbaserte tjenester.

Lov og forskrift legger til rette for elektronisk kommunikasjon.

Min side har rettslig grunnlag i forvaltningsloven § 15 a og i e-forvaltningsforskriften. Personopplysninger samles inn og behandles i den grad det er nødvendig for å utføre våre lovpålagte oppgaver. Behandlingsgrunnlaget følger av personvernforordningen artikkel 6 bokstav e.) og artikkel 9 nummer 2 g).

Samtykke til bruk av Min side

Når du samtykker til å bruke Min side, samtykker du til å få

 • dokumenter og informasjon fra oss på Min side. Du får fortsatt vedtak i posten eller i din digitale postkasse.
 • varsler når det er noe nytt. Privatpersoner får varsler på SMS og advokater får varsler på e-post.

Du kan når som helst trekke samtykket ditt inne på profilsiden.

Informasjonssikkerhet

All kommunikasjon med oss på Min side er sikker.

For at du skal kunne bruke Min side og følge en sak der, må vi hente ut persondata fra saksbehandlingssystemet vårt. Personopplysningene er underlagt lovpålagt taushetsplikt og kan ikke uten videre utleveres til andre, med mindre en lovhjemmel fritar oss fra taushetsplikten eller hvis du samtykker.

Sikker pålogging via ID-porten

Pålogging til Min side gjøres via ID-porten. ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester som driftes av Digitaliseringsdirektoratet. Du må bruke elektronisk ID som BankID, Buypass ID og Commfides.

Les mer om sikkerhet og personvern i ID-porten

Lagring

Saksinformasjonen og dokumentene du ser når du logger deg inn på Min side ligger i saksbehandlingssystemet vårt. Min side er kun et verktøy for å vise riktig informasjon til riktig bruker på en enkel og trygg måte. Hvis du sender oss ny dokumentasjon eller fyller ut et skjema via Min side, lagres dette i saksbehandlingssystemet.

Det du gjør inne på Min side, som for eksempel å laste opp et dokument, lagres i en egen logg (auditlogg). Det er kun spesielt autoriserte personer som kan lese loggen. Den brukes for å finne eller avdekke feil.

Loggen dokumenterer også hvilken informasjon som vises på Min side og når det er gjort. Det gjør at vi kan se om du har vært pålogget etter at informasjonen ble lagt ut og besøkt siden informasjonen ligger på (ikke-fornekting).

Innsyn

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om bruken din av tjenesten.

Retting og sletting

 • Auditloggen slettes etter ett (1) år.
 • Dokumenter og kommentarer som du sender inn arkiveres i 25–30 år før de overføres til Riksarkivet.

Vi kan ikke rette eller slette opplysninger som er innhentet fra andre.

Ditt ansvar som bruker av Min side

Du er selv ansvarlig for det du sender til oss via Min side. All informasjon blir arkivert og er underlagt arkivlova. Vær derfor oppmerksom på hva du sender! Det er ikke nødvendig å sende noe mer enn én gang.

I spesielle tilfeller kan vi sperre for brukertilgangen til Min side. Dette gjelder tilfeller der en bruker for eksempel

 • sender betydelige mengder informasjon som ikke er relevant for saksbehandlingen
 • sender personopplysninger om andre personer
 • sender trusler
 • bruker Min side på en annen måte enn det Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten anser som forsvarlig

Databehandlere

Brukerportalen Min side driftes av Norsk helsenett (NHN), mens Ciber Experis Norge er forvaltningsansvarlig.

Opplysninger som samles inn under driften lagres på egne servere hos NHN. Dette kan for eksempel være opplysninger som:

 • når en gitt IP-adresse logget på/av
 • om det ble lastet opp/ned dokumenter fra en IP-adresse

Informasjon om knytning mellom IP-adressen og påloggingen din gjennom ID-porten (Digitaliseringsdirektoratet) og din identitet, finnes kun i våre logger.  

Behandlingsansvarlig og personvernombud

Direktør i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er ansvarlig for vår behandling av personopplysninger. 

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Postboks 230 Skøyen
0213 Oslo

E-post: post@helseklage.no
Sentralbord: 22 99 36 30

Personvernombudet vårt kan gi generelle råd og veiledning om personvern.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Personvernombudet
Postboks 230 Skøyen
0213 Oslo

E-post: personvernombudet@helseklage.no
Sentralbord: 22 99 36 30

Av hensyn til personvernet ditt, må du aldri sende sensitive personopplysninger på e-post.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du besøker en nettside. Når du bruker Min side lagres disse informasjonskapslene:

 • .AspNet.ApplicationCookie
  (viser rett innhold til bruker, slettes når du lukker nettleseren)
 • _RequestVerificationToken
  (beskytter nettsiden fra uautorisert datainnsending, slettes når du lukker nettleseren)
 • NET_SessionId
  (brukes for at Min side skal fungere og huske valgene dine, slettes når du lukker nettleseren)
 • Language
  (husker språket du har valgt, slettes etter et år eller når du velger et annet språk)
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring