Vil du være helsefaglig sakkyndig for oss?

For å utrede klagesakene grundig, trenger vi i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten uavhengige helsefaglige spesialister fra ulike fagområder til å vurdere medisinske spørsmål og helsefaglige utdanninger.

En lege står i en sykehuskorridor. Hun ser rett på oss og smiler. Foto: Mostphotos.

Klagesakene vi behandler gjelder helsefaglige problemstillinger og utdanninger. Vi trenger derfor ofte bistand fra eksterne sakkyndige som kan gi faglige vurderinger.

Sakkyndige erklæringer er en del av det medisinske grunnlaget i saksbehandlingen. Erklæringene er avgjørende for at vi skal kunne treffe riktig vedtak, sikre god kvalitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen.

Hva gjør en sakkyndig?

Som ekstern sakkyndig vurderer du de medisinske sidene av klagesaken, basert på de medisinske utredningene som følger med:

 • Du får et mandat med spørsmål som du skal svare på. Hva du skal svare på og vurdere, kommer an på hvilken sakstype det er.
  • I noen saker skal du vurdere, utfra tidspunktet og nivået pasienten ble behandlet på, om behandlingen var i samsvar med god medisinsk praksis.
  • I andre saker er skal du vurdere helsepersonellets utdanning, grunnleggende helsekrav eller behandleres forvaltningen av offentlige ytelser.
 • Du må vurdere om saken også bør utredes av annet helsepersonell eller annen sakkyndig. Er det riktig spesialitet som har utredet saken?
 • Du må vise til relevant forskning og skille mellom faktisk kunnskap og skjønnsmessige vurderinger.

Hvem kan bli sakkyndig?

En sakkyndig må være i klinisk praksis og uavhengig. Det betyr for eksempel at en lege ikke kan være sakkyndig i en sak som involverer behandlingsstedet hen jobber ved.

Vi bruker sakkyndige fra hele Norge, og unntaksvis svenske eller danske sakkyndige i saker der nasjonal kompetanse skal vurderes eller der det er nødvendig for å unngå inhabilitet.

Helsepersonells handlinger skal vurderes av helsepersonell med samme kompetanse og på samme nivå. Det betyr for eksempel at den som skal vurdere en behandling, må ha samme bakgrunn og spesialitet som den som utførte behandlingen.

Oversikt over hvilke sakkyndige vi trenger nå

Vi har jevnlig behov for flere ulike sakkyndige på mange fagområder. For øyeblikket har vi spesielt behov for følgende sakkyndige :

Autorisasjon av helsepersonell

 • bioingeniør
 • fysioterapeut
 • helsefagarbeider
 • jordmor
 • klinisk ernæringsfysiolog
 • lege som kjenner til reglene for spesialistgodkjenning
 • optiker
 • provisorfarmasøyt
 • psykolog
 • radiograf
 • reseptarfarmasøyt
 • sykepleier

Det er en fordel at du kjenner innholdet i utdanningen(e) innen ditt fagområde.

Klagesaker fra Helfo

 • kjeveortoped

Pasientskadesaker

 • barne- og ungdomspsykiater
 • psykiater
 • psykolog
 • øre-, nese-, halsspesialist

Hva kan du forvente av arbeidet som sakkyndig?

Ved å ta på deg oppdrag som medisinsk sakkyndig, bidrar du til at vi avgjør sakene våre på riktig helsefaglig grunnlag. Du vil både få brukt dine kunnskaper og erfaringer, og få nye erfaringer fra arbeidet med klagesakene.

 • Arbeidet er variert og utfordrende.
 • Du får jobbe med mange ulike medisinske problemstillinger innenfor ditt fagområde.
 • Helsepersonell som har hatt oppdrag som sakkyndig gir tilbakemelding om at dette er interessant og lærerikt.

Vi har behov for helsepersonell som kan bidra med alt fra få til mange utredninger i løpet av året.

Timesatsen for sakkyndig arbeid er kr 1180 fra og med 1. juli 2023. Du får godtgjøring for hver påbegynte halvtime.

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker sakkyndigoppdrag?

Hvis du ønsker oppdrag som ekstern sakkyndig, send CV og informasjon om hvor mange oppdrag du kan ta i løpet av et år til sakkyndige@helseklage.no.

Vi vurderer henvendelsene fortløpende.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring