– Vi ønsker at pasientene skal føle seg hørt

Maria er prosedyreadvokat på rettssaksavdelingen. Hun mener det som kjennetegner Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten best, er et sterkt engasjement for det vi jobber med.

På rettssaksavdelingen er Maria en av 17 advokater som jobber med å behandle saker der Pasientskadenemnda er blitt saksøkt. Her forbereder og prosederer hun saker for retten.

– Vi får inn alle typer saksfelt. Det gjelder både spørsmål om det i det hele tatt foreligger rett til erstatning eller utmåling av hvor stor erstatning pasienter har krav på. På vår avdeling går vi i alle rettsinstanser. De siste årene har flere pasientskadesaker også gått til Høyesterett for prinsipielle avklaringer.

Når vi er i retten, er det intenst. Ofte er sakene store og komplekse, noe som gjør at rettsakene går over flere dager.

– Vi har akkurat hatt en sak i Høyesterett som har vært veldig spennende. Det gjaldt en problemstilling som Pasientskadenemnda har jobbet med over mange år. En bestemmelse som har vært vanskelig og bydd på mye utfordringer. Avdelingen har derfor jobbet systematisk og brukt mye tid for å forsøke å få en avklaring for å sikre at jussen forvaltes korrekt og sikre likebehandling for pasienter.

Variert hverdag som advokat

Når Maria ikke er i retten, er hun på kontoret og tar tak i det som er nødvendig den dagen.

– Vi jobber normalt veldig saksrelatert. Det er en variert hverdag, som i stor grad styres av frister og ulike forhold som dukker opp i sakene. Dato for rettssakene er normalt satt lang tid i forkant. Utover dette er det regelmessig møter med retten for å planlegge når sakene skal gå og nødvendige avklaring i sakene, og kontakt med sakkyndige for avklaringer om ting vi lurer på. Vi jobber også med delprosjekter. En gruppe jobber for eksempel med vaksinesaker, som er både krevende og komplekse.

Maria trekker også frem at det på andre avdelinger jobbes mye med ulike problemstillinger, blant annet rundt saksbehandling.

– Vi ønsker at pasientene skal føle seg hørt. Det har vært mye jobbing med vedtak og ordlyd, og hvordan det kommer ut det vi sitter og jobber med. Vi ønsker at det skal være synbart for andre at sakene blir godt ivaretatt! Jeg opplever at alle her er genuint opptatt av at det skal være rettssikkerhet og riktig behandling. Det er veldig engasjerende.

– Det jeg trives mest med er saksfeltet

Maria synes det er engasjerende og spennende å jobbe med både juss og medisin.

– Det er aldri en kjedelig dag, det er noe nytt og utfordrende hele tiden. Det dukker stadig vekk opp medisinske problemstillinger som vi ikke har vært borti før, eller nye juridiske problemstillinger vi må sette oss inn i.

Hva vil du si til de som vurderer å søke her?

– Jeg vil si at jeg sterkt anbefaler det! Det er en veldig fin arbeidsplass med mange hyggelige, engasjerte mennesker. Vi jobber med kvalitetsforbedring på tvers av avdelingene. Det er et godt samarbeid og mye erfaringsutveksling – det er alltid noen du kan spørre og diskutere med. Å få mulighet til å jobbe med det medisinske fagfeltet er også spesielt interessant.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring