Uttalelse fra Sivilombudet: Apotekklagenemnda hadde ikke hjemmel til å gi advarsel til farmasøyt for drift av apotek uten nødvendig driftskonsesjon

Sivilombudet ber Apotekklagenemnda om å vurdere klage på vedtak om advarsel på nytt.

Et stort paragraftegn med andre ikoner i bakgrunnen. Foto: Mostphotos.

Apotekklagenemnda opprettholdt et vedtak fra Statens legemiddelverk om å ilegge en farmasøyt en advarsel etter apotekloven § 8-4 for «mangelfull eller uforsvarlig drift» ved å drive apotek uten nødvendig driftskonsesjon.

Sivilombudet kom til det ikke er adgang til å gi en advarsel til andre enn den eller de som regnes som apoteker eller apotekkonsesjonær etter apotekloven.

Klagesaken skal behandles på nytt av Apotekklagenemnda i mai.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring