Mange virksomheter åpner ikke post i Altinn

Digitaliseringsdirektoratet har sett på omfanget av ulest post fra oss til virksomheter i Altinn. Kartleggingen viser at det er 165 virksomheter som ikke har åpnet til sammen 511 forsendelser.

Skjermbilde fra forsiden til altinn.no.
Skjermbilde av forsiden på altinn.no.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er pålagt å bruke digitale fellesløsninger. 8. mars 2023 begynte vi å bruke eFormidling til utsending av taushetsbelagt post til virksomheter. Private og frivillige virksomheter får disse forsendelsene i innboksen hos Altinn. Det gjør også offentlige virksomheter som ikke har satt opp mottak av digital post i eget system. Både Altinn og eFormidling er sikre, nasjonale fellesløsninger fra Digitaliseringsdirektoratet.

Ingen dokumenter er på avveie

Oversikten vi har fått fra Digitaliseringsdirektoratet viser at det er 165 virksomheter som har uåpnede forsendelser fra oss. Det er totalt 511 forsendelser som ikke er åpnet av mottaker fra og med mars i år.

Mange av mottakerne er advokater som kan allerede ha åpnet og lest forsendelsene i brukerportalen vår, Min side. Av de 511 forsendelsene er 264 også sendt til Min side.

Ingen dokumenter eller opplysninger har kommet på avveie. De ligger trygt i innboksen til mottaker, men er ikke åpnet.

Vi kartlegger mulige konsekvenser

Vi går nå gjennom sakene for å kartlegge eventuelle konsekvenser. Det kan for eksempel være at en frist nærmer seg eller at saksbehandlingstiden blir forlenget fordi vi ikke har mottatt etterspurt dokumentasjon.

Vi sender denne uken dokumentene på nytt, som brevpost, sammen med informasjon til mottakerne om at de må sette opp Altinn-tilgangene riktig.

Virksomheter som mottar taushetsbelagt post, må selv sørge for at de har tilgang. Denne tilgangen gis ikke automatisk. Informasjon om tildeling av roller og rettigheter ligger på altinn.no.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring