Høring: Forslag til endringer i pasientskadeloven og forskrifter til loven

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en endring i pasientskadeloven som gir tvangsgrunnlag for innkreving av tilskudd fra privat helsetjeneste slik at innkrevingen blir enklere, raskere og rimeligere.

Stetoskop, skriveblokk, ringperm og papirer på et bord. Foto: Mostphotos.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er sekretariat for Pasientskadenemnda, som behandler klager på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Vi forbereder klagesakene for nemnda eller fatter vedtak etter delegert myndighet.

Her er vår høringsuttalelse til endringsforslaget

Bakgrunn for høringen

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ønsker en endring i pasientskadeloven som gir tvangsgrunnlag for innkreving av tilskudd fra privat helsetjeneste slik at innkrevingen blir enklere, raskere og rimeligere.

Departementet foreslår også forskriftsendringer som øker tilskuddet fra private helsetjenester til NPE. Endringen sikrer at ordningen blir selvfinansierende. HOD foreslår i tillegg endringer i ordningens risikoklasser, for å få en mer rettferdig kostnadsfordeling mellom helsepersonellgrupper.

Høring: Forslag til endringer i pasientskadeloven og forskrifter til loven – endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste mv.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring