Dom fra Høyesterett: Ikke erstatningsgrunnlag for psykisk skade etter barns selvmord

Det er ikke rettslig årsakssammenheng mellom fars psykiske skade og behandlingssvikten som førte til datterens selvmord.

Inngangen til Norges Høyesterett. Foto: Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

14. juni 2023 avsa Høyesterett dom i en pasientskadesak, HR-2023-1108-A.

Saken gjaldt en fars krav om erstatning for psykisk skade som følge av datterens selvmord etter behandlingssvikt i helsevesenet.

Selv om faren utvilsomt har vært utsatt for store belastninger over lang tid, kom Høyesterett til at selvmordet eller omstendighetene rundt det rettslig sett ikke utgjorde en særlig belastning, ut over tapet av datteren.

Vurderingen bygger først og fremst på at dødsfallet ikke sto i umiddelbar sammenheng med svikten i helsehjelpen.

Dommen ble avsagt under dissens 4-1.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring