Saken min er avsluttet, men jeg vil at den skal vurderes på nytt. Hva gjør jeg?

Når du har mottatt et vedtak fra Pasientskadenemnda, er saken avsluttet. Du kan ikke klage på dette vedtaket.

Hvis det foreligger nye og vesentlige opplysninger i klagesaken din, som ikke var kjent på vedtakstidspunktet, kan du søke om gjenopptak. Disse opplysningene må kunne føre til et annet resultat. Det er ikke nok at du er uenig i vedtaket, eller at for eksempel en medisinsk sakkyndig vurderer saken annerledes.

Krav om gjenopptak må være skriftlig. Husk å oppgi hva som er nytt i saken og saksnummeret ditt.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring