Vil du være helsefaglig sakkyndig?

For å utrede klagesakene grundig, trenger vi i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten uavhengige helsefaglige spesialister fra ulike fagområder.

To helsepersonell, en kvinne og en mann, som ser på en skjerm. Foto: Mostphotos.

Vi bruker sakkyndige til å vurdere medisinske spørsmål og helsefaglige utdanninger

Klagesakene vi behandler gjelder helsefaglige problemstillinger og utdanninger. Vi trenger derfor ofte bistand fra eksterne sakkyndige som kan gi faglige vurderinger.

Sakkyndige erklæringer er en del av det medisinske grunnlaget i saksbehandlingen. Erklæringene er avgjørende for at vi skal kunne treffe riktig vedtak, sikre god kvalitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen.

Hva gjør en sakkyndig?

Som ekstern sakkyndig vurderer du de medisinske sidene av klagesaken, basert på de medisinske utredningene som følger med:

 • Du får et mandat med spørsmål som du skal svare på. Hva du skal svare på og vurdere, kommer an på hvilken sakstype det er.
  • I noen saker skal du vurdere, utfra tidspunktet og nivået pasienten ble behandlet på, om behandlingen var i samsvar med vanlig medisinsk praksis.
  • I andre saker er skal du vurdere helsepersonellets utdanning, grunnleggende helsekrav eller behandleres forvaltningen av offentlige ytelser.
 • Du må vurdere om saken også bør utredes av annet helsepersonell eller annen sakkyndig. Er det riktig spesialitet som har utredet saken?
 • Du må vise til relevant forskning og skille mellom faktisk kunnskap og skjønnsmessige vurderinger.

Hvem kan bli sakkyndig?

En sakkyndig må være i klinisk praksis og uavhengig. Det betyr for eksempel at en lege ikke kan være sakkyndig i en sak som involverer behandlingsstedet hen jobber ved.

Vi bruker sakkyndige fra hele Norge, og unntaksvis svenske eller danske sakkyndige i saker der nasjonal kompetanse skal vurderes eller der det er nødvendig for å unngå inhabilitet.

Helsepersonells handlinger vurderes av helsepersonell med samme kompetanse. Det betyr at den som vurderer en behandling har samme bakgrunn som den som utførte behandlingen. Når det er nødvendig, er det en sakkyndig med samme spesialitet og på samme nivå som gjør vurderingen.

Hvilke sakkyndige trenger vi?

Vi har jevnlig behov for flere ulike sakkyndige på mange fagområder. For øyeblikket har vi spesielt behov for følgende sakkyndige (sortert etter sakstype):

Autorisasjon av helsepersonell

 • bioingeniør
 • fysioterapeut
 • helsefagarbeider
 • jordmor
 • klinisk ernæringsfysiolog
 • lege som kjenner til reglene for spesialistgodkjenning
 • optiker
 • provisorfarmasøyt
 • psykolog
 • radiograf
 • reseptarfarmasøyt
 • sykepleier

Det er en fordel at du kjenner innholdet i utdanningen(e) innen ditt fagområde.

Klagesaker fra Helfo

 • kjeveortoped

Pasientskadesaker

 • barne- og ungdomspsykiater
 • psykiater
 • psykolog
 • øre-, nese-, halsspesialist

Hva kan du forvente av arbeidet som sakkyndig?

Ved å ta på deg oppdrag som medisinsk sakkyndig, bidrar du til at vi avgjør sakene våre på riktig helsefaglig grunnlag. Du vil både få brukt dine kunnskaper og erfaringer, og få nye erfaringer fra arbeidet med klagesakene.

 • Arbeidet er variert og utfordrende.
 • Du får jobbe med mange ulike medisinske problemstillinger innenfor ditt fagområde.
 • Helsepersonell som har hatt oppdrag som sakkyndig gir tilbakemelding om at dette er interessant og lærerikt.

Vi har behov for helsepersonell som kan bidra med alt fra få til mange utredninger i løpet av året.

Timesatsen for sakkyndig arbeid er kr 1180 fra og med 1. juli 2023. Du får godtgjøring for hver påbegynte halvtime.

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker sakkyndigoppdrag?

Dersom du ønsker oppdrag som ekstern sakkyndig, send en e-post til sakkyndige@helseklage.no

Du må sende CV og skrive hvor mange oppdrag du kan ta i løpet av et år.

Webinar: Sakkyndigrollen i klagesakene

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring