Oversikt over hvilke sakkyndige vi har behov for nå

Vi har jevnlig behov for flere ulike sakkyndige på mange fagområder.

For øyeblikket har vi spesielt behov for følgende sakkyndige (sortert etter sakstype):

Autorisasjon av helsepersonell

 • bioingeniør
 • fysioterapeut
 • helsefagarbeider
 • jordmor
 • klinisk ernæringsfysiolog
 • lege som kjenner til reglene for spesialistgodkjenning
 • optiker
 • provisorfarmasøyt
 • psykolog
 • radiograf
 • reseptarfarmasøyt
 • sykepleier

Det er en fordel at du kjenner innholdet i utdanningen(e) innen ditt fagområde.

Klagesaker fra Helfo

 • kjeveortoped

Pasientskadesaker

 • barne- og ungdomspsykiater
 • psykiater
 • psykolog
 • øre-, nese-, halsspesialist
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring