Hva er mine rettigheter?

Saksbehandlingen vår følger forvaltningsloven, offentlighetsloven og personopplysningsloven.

Et stort paragraftegn med andre ikoner i bakgrunnen. Foto: Mostphotos.

Du som har en klagesak hos oss har følgende rettigheter:

  • Du har krav på å få informasjon om at saken din er mottatt, så snart klagen er oversendt og registrert hos oss. Du skal også orienteres om når du kan forvente å få svar på saken din.
  • Hvis saken ikke blir behandlet innen forventet saksbehandlingstid, skal du orienteres om når du kan forvente å få svar.
  • Dersom vi innhenter sakkyndigvurderinger, har du rett til å uttale deg før vedtaket fattes.
  • Du skal få informasjon om jussen som gjelder saksområdet og om dine rettigheter og plikter.

Vi har strenge krav til hvordan vi behandler personopplysningene dine

Vi trenger nødvendig dokumentasjon for å kunne behandle saken din og å treffe riktig avgjørelse. Førsteinstansen sender alle relevante saksdokumenter til oss sammen med klagen din, men i noen saker må vi hente inn flere eller oppdaterte opplysninger. Vi vurderer all informasjon og alt du har skrevet i klagen.

Det er strenge krav til hvordan personopplysninger innhentes og behandles. Alle våre saksbehandlere og nemndmedlemmer har taushetsplikt etter forvaltningsloven. Vi har også systemer og rutiner som ivaretar krav til informasjonssikkerhet.

Informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger finner du i personvernerklæringen vår.

Du har rett til innsyn i saken din 

Du har innsynsrett i egen sak. Du har også rett til å få vite hvilke opplysninger vi har om deg og hvordan disse er sikret.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring