Vil du klage til Sivilombudet?

Du kan klage til Sivilombudet hvis du mener at vi har utsatt deg for urett eller feil i saksbehandlingen.


Logoen til Sivilombudet.


Hvis du mener at vi har behandlet saken din på en uriktig eller uforsvarlig måte, kan du klage til Sivilombudet.

Sivilombudet er et kontrollorgan som selv avgjør hvilke saker som tas til behandling. Dersom saken din tas til behandling, foretar ombudet en rettslig og objektiv vurdering av klagen.

Når kan jeg klage til Sivilombudet?

Du må klage til Sivilombudet innen det har gått ett år fra det endelige vedtaket i saken din ble fattet.

Gjelder klagen din sen saksbehandling eller mangel på svar, kan du klage mens saken din fortsatt er til behandling – men da må du ha purret til oss først! Purringen må være skriftlig og skal legges ved klagen til Sivilombudet.

Hva kan jeg ikke klage på?

Selv om Sivilombudet kan undersøke de fleste typer forhold som behandles av offentlig forvaltning, er det noen saker ombudet ikke kan behandle. Du kan for eksempel ikke klage på:

  • avgjørelser som kan bringes direkte inn for domstolene ved klage eller anke
  • domstolenes avgjørelser
  • saker som Stortinget har tatt standpunkt til
  • avgjørelser truffet i statsråd
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring