Når kan jeg få dekket saksomkostninger?

Får du helt eller delvis medhold i klagesaken din, kan du ha krav på å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket.

Norske hundrelapper og tohundrelapper. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Det er gratis å få klagesaken din behandlet hos oss.

Utgifter til advokathjelp

Vi er et forvaltningsorgan som på selvstendig grunnlag utreder og behandler saken din. Du trenger derfor i utgangspunktet ikke hjelp fra advokat.

Dekning av vesentlige kostnader

Klagere som får medhold, kan etter bestemmelsene i forvaltningsloven § 36 tilkjennes dekning av vesentlige kostnader i klageomgangen som har vært nødvendige for å få endret vedtaket.

I pasientskadesakene kan du i særlige tilfeller etter pasientskadeloven få dekket nødvendige og rimelige utgifter til advokat, selv om du ikke får medhold i klagen. Særlige tilfeller kan være når klageren eller pårørende har problemer med å forstå innholdet i sakens dokumenter eller av andre grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring