Vedtak etter apotekloven

Apotekkonsesjonær, driftskonsesjonær, apotek eller apoteker som ønsker å klage på vedtak med grunnlag i apotekloven må klage til Statens legemiddelverk. 

En farmasøyt sjekker en resept som hun holder i den ene hånden opp mot medisinene hun holder i den andre hånden. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder for eksempel: 

  • klage på avslag om konsesjon til drift av apotek
  • klage på avslag om drift av filialapotek
  • klage på vedtak om advarsel til apotekkonsesjonær eller apoteker ved mangelfull eller uforsvarlig drift

Skal du klage på et vedtak?

Klager på vedtak etter apotekloven må sendes til Statens legemiddelverk innen tre uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du opplyse hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å endre.

Statens legemiddelverk går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes klagesaken til Apotekklagenemnda for behandling. Vi er sekretariat for nemnda.

Statens legemiddelverk

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandling av vedtak etter apotekloven 

 

Informasjonskapsler og personvern