Takst A8 og A9

Manuellterapeuter og fysioterapeuter som ønsker å klage på vedtak om rett til å utløse takst A8 og A9 må klage til Helsedirektoratet.

En fysioterapeut eller manuellterapeut jobber med skulderen til en pasient. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder avslag på

  • sykmelding-, rekvisisjon- og henvisningsrett og rett til å utløse takst for manuellterapi (A8)
  • rett til å utløse takst for psykomotorisk fysioterapi (A9)

Skal du klage på et vedtak?

Klager på vedtak om avslag på rett til å utløse takst A8 og A9 må sendes til Helsedirektoratet innen tre uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du opplyse hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å endre.

Helsedirektoratet går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes klagesaken til oss for behandling.

Helsedirektoratet

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager på avslag om rett til å utløse takst A8 og A9

Informasjonskapsler og personvern