Sertifisering av flygeledere

Flygeledere som ønsker å klage på enkeltvedtak vedrørende legeattest må klage til Luftfartstilsynet.

Et headset som ligger på et bord i et flytårn. Foto: Mostphotos

Klagesakene gjelder enkeltvedtak vedrørende legeattester som er fattet med hjemmel i forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere.

Skal du klage på et vedtak?

Klager på vedtak som gjelder legeattester, må sendes til Luftfartstilsynet innen tre uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du opplyse hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å endre.

Luftfartstilsynet går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes klagesaken til oss for behandling.
 

Luftfartstilsynet

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager på sertifisering av flygeledere

Informasjonskapsler og personvern