Sertifisering av besetningsmedlemmer

Besetningsmedlemmer som ønsker å klage på avslag om sertifisering må klage til Luftfartstilsynet.

En pilot med hånden på spaken. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder enkeltvedtak vedrørende legeattester som er fattet med hjemmel i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer.

Skal du klage på et vedtak?

Klager på vedtak om avslag på sertifisering av besetningsmedlem må sendes til Luftfartstilsynet innen tre uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du opplyse hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å endre.

Luftfartstilsynet går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes klagesaken til oss for behandling.
 

Luftfartstilsynet

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager på sertifisering av besetningsmedlemmer

Informasjonskapsler og personvern