Særplass i eller utsettelse av turnustjeneste for fysioterapeuter

Fysioterapeuter som ønsker å klage på vedtak om utsettelse av turnustjeneste eller søknad om særplass må sende klagen til Fylkesmannen.

En fysioterapeut hjelper en mann med skulderen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder avslag på søknad om utsettelse av turnustjeneste eller søknad om særplass. 

Skal du klage på et vedtak?

Klager på vedtak om avslag på søknad om utsettelse av eller særplass i turnustjeneste for fysioterapeuter må sendes til Fylkesmannen innen tre etter at du mottok vedtaket. I klagen må du opplyse hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å endre.

Fylkesmannen går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes saken til oss for behandling.

Fylkesmannen

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager på avslag om utsettelse av turnusplass eller søknad om særplass for fysioterapeuter

Informasjonskapsler og personvern