Refusjon av behandlingsutgifter til behandler

Behandlere som ønsker å klage på vedtak om refusjon av behandlingsutgifter må klage til Helfo.

Fysioterapeut behandler nakken til en pasient. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Helseaktører kan inngå avtale med Helfo om direkte oppgjør. Behandlere som har en avtale, sender refusjonskrav for det pasienten har rett til å få dekket etter den norske folketrygden. Du får utbetalt økonomisk oppgjør direkte fra Helfo, mens pasienten kun betaler egenandel for behandlingen til deg.

Klagesakene fra behandler gjelder for eksempel:

  • avkortning av refusjonskrav
  • krav om tilbakebetaling av refusjonsutbetalinger
  • tap av retten til å praktisere for trygdens regning

Skal du klage på et vedtak?

Klager på vedtak om refusjon av behandlingsutgifter til behandler må sendes til Helfo innen seks uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du opplyse hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å endre.

Helfo går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes klagesaken til oss for behandling.

Helfo

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager på refusjon av behandlingsutgifter til behandler

Informasjonskapsler og personvern