Pasientskadeerstatning

Skal du klage på et vedtak om pasientskadeerstatning etter behandlingssvikt i offentlig og/eller privat helsetjeneste? Da må du sende klagen din til Norsk pasientskadeerstatning.

I videoen får du informasjon om hva skal til for å få erstatning for en pasientskade.

Skal du klage på et vedtak?

Hvis du får helt eller delvis avslag i søknaden din om erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE), kan du klage på vedtaket. 

Du må sende klagen til NPE innen tre uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du opplyse hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å endre.

NPE går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis de opprettholder vedtaket, blir klagesaken din sendt til Pasientskadenemnda for behandling. Vi er sekretariat for nemnda.

Norsk pasientskadeerstatning

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager på pasientskadeerstatning

 

Informasjonskapsler og personvern