Godkjenning av allmennlege, turnustjeneste for leger og fysioterapeuter m.m.

Personer som ønsker å klage på vedtak om godkjenning som allmennlege, turnustjeneste for leger og fysioterapeuter eller dekning av reise- og flytteutgifter må klage til Helsedirektoratet.

En allmennlege sitter på kontoret og leser en journal på skjermen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder: 

  • avslag på søknad om godkjenning som allmennlege
  • avslag på søknad om godkjenning/registrering av veilederavtale
  • underkjennelse av turnustjeneste for fysioterapeuter og leger
  • avslag på tilskudd til dekning av flytte- og reiseutgifter for leger og fysioterapeuter i forbindelse med turnustjeneste

Skal du klage på et vedtak? 

Klager på vedtak om avslag på godkjenning som allmennlege, underkjennelse av turnustjeneste for leger og fysioterapeuter eller avslag på dekning av reise- og flytteutgifter, må sendes til Helsedirektoratet innen tre etter at du mottok vedtaket. I klagen må du opplyse hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å endre.

Helsedirektoratet går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes klagesaken til oss for behandling.

Helsedirektoratet

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager på vedtak om godkjenning som allmennlege, turnustjeneste for leger og fysioterapeuter m.m.

Informasjonskapsler og personvern