Behandlingsreiser

Personer som ønsker å klage på vedtak om behandlingsreise til utlandet må klage til Oslo universitetssykehus.

Et lite barn, som har utslett bak knærne, står med bena i sanden. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Oslo universitetssykehus (OUS) organiserer og kvalitetssikrer diagnosespesifikke behandlingstilbud i et varmt og solrikt klima til personer med definerte kroniske sykdommer. Behandlingsreise er et supplement til behandling gitt i Norge.

Klagesakene gjelder avslag på søknad om behandlingsreise.

Hvem kan søke om behandlingsreise?

  • barn, ungdom og voksne med revmatisk inflammatorisk leddsykdom
  • barn, ungdom og voksne med psoriasis
  • barn og ungdom med kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem
  • voksne med senskader etter poliomyelitt/postpoliosyndrom

Klager på vedtak om avslag på behandlingsreise til utlandet må sendes til Seksjon for behandlingsreiser ved Oslo universitetssykehus innen tre uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du opplyse hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å endre.

Oslo universitetssykehus går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes klagesaken til oss for behandling.

Oslo universitetssykehus

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager på behandlingsreiser

Informasjonskapsler og personvern