Administrative reaksjoner

Helsepersonell som ønsker å klage på vedtak om administrative reaksjoner må klage til Statens helsetilsyn. 

En lege holder i endene på et stetoskop som henger rundt halsen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Administrative reaksjoner kan være:

  • advarsel
  • tilbakekall og suspensjon av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning
  • begrensing av autorisasjon
  • tap av retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B

Skal du klage på et vedtak?

Klager på vedtak om administrative reaksjoner må sendes til Statens helsetilsyn innen tre uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du opplyse hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å endre.

Statens helsetilsyn går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes klagesaken til Statens helsepersonellnemnd for behandling. Vi er sekretariat for nemnda.

Statens helsetilsyn

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager på administrative reaksjoner

 

Informasjonskapsler og personvern