Hva er preimplantasjonsdiagnostikk?

Preimplantasjonsdiagnostikk er en genetisk undersøkelse av befruktede egg før egget settes inn i livmoren.

Illustrasjon av embryo på et tidlig stadie. Illustrasjon: Mostphotos

Preimplantasjonsdiagnostikk forkortes til PGD (Pre implantation Genetic Diagnosis). Ved PGD kombineres assistert befruktning og genetisk testing. PGD gjør det mulig for par med arveanlegg for alvorlig, arvelig sykdom å få barn uten sykdommen. Befruktede egg undersøkes for den genetiske sykdommen før assistert befruktning. Eggene testes ikke for andre genetiske feil, kun sykdommen som er i familien.

Sannsynligheten for å få barn ved PGD er 10–25 prosent ved hvert forsøk. Noen par lykkes dessverre aldri med å få barn ved hjelp av PGD.

Når par skal vurdere fordeler og ulemper ved PGD, bør PGD sammenlignes med å forsøke naturlig befruktning etterfulgt av vanlig fosterdiagnostikk. Også ved naturlig befruktning kan par ha problemer med å bli gravide.

Les mer om preimplantasjonsdiagnostikk i Bioteknologirådets informasjonshefte 

Hvem kan få innvilget PGD?

Etter bioteknologiloven kan PGD kun innvilges når minst én av foreldrene er bærer av en alvorlig monogen eller kromosomal arvelig sykdom, og det er stor fare for at sykdommen overføres til kommende barn. 

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda (PGD-nemnda) behandler søknadene.

Vilkår for PGD

Det finnes ingen liste over sykdommer som gir rett til PGD. Sykdommenes alvorlighetsgrad vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra kriterier som:

  • redusert livslengde
  • hvilke smerter og belastninger sykdommen fører med seg 
  • hvilke lindrende eller livsforlengende behandlingsmuligheter som finnes

I forbindelse med søknad om PGD kan det også søkes om vevstypetesting. Da undersøkes det befruktede eggets vevstype for å se om det er vevstypelikt og kan være stamcelledonor for et sykt søsken. PGD-nemnda gir kun tillatelse til det hvis nærmere bestemte vilkår er oppfylt.

Nemnda vurderer også om de forventede kostnadene står i et rimelig forhold til effekten av behandlingen.

Hvor tilbys behandlingen?

Vanligvis tilbys behandlingen enten ved Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm eller ved Universitair Ziekenhuis i Brüssel.

Skal dere søke om PGD?

Søknadsskjema og informasjon om nødvendig dokumentasjon

Ta gjerne kontakt med fastlegen, eller oss, for mer informasjon om PGD og søknadsprosessen.

Hvordan behandler vi søknaden din?

Saksbehandlingen av søknader om preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) 

 

Informasjonskapsler og personvern