Tildelingsbrev og årsrapporter

Tildelingsbrevene inneholder prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav fra Helse- og omsorgsdepartementet. Årsrapportene er en samlet oppsummering av aktivitetene og resultatene våre til departementet.

Informasjonskapsler og personvern