Saksvolum

Oversikt over kor mange saker vi får inn kvart år per saksområde og kor mange saker vi handsamar.

Talet på saker fordelt på saksområde i 2022

Sakstype Nye saker Handsama saker
Pasientskadenemnda 2106 2723
Statens helsepersonellnemnd 220 162
Apotekklagenemnda 1 2
Klagenemnda for behandling i utlandet 18 20
Klagesaker frå Helfo 1269 1450
Andre klagesaker 89 103

I 2022 har vi mottatt 3702 saker og handsama 4458 saker.

Talet på saker fordelt på saksområde i 2021

Sakstype Nye saker Handsama saker
Pasientskadenemnda 2069 2671
Statens helsepersonellnemnd 189 213
Apotekklagenemnda 2 1
Klagenemnda for behandling i utlandet 23 23
Klagesaker frå Helfo 1599 1845
Andre klagesaker 84 88

I 2021 mottok vi 3966 nye klagesaker og handsama 4841 saker.

Talet på saker fordelt på saksområde 2020

Sakstype Nye saker Handsama saker
Pasientskadenemnda 2061 2095
Statens helsepersonellnemnd 315 198
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda* 32 44
Apotekklagenemnda 1 0
Klagenemnda for behandling i utlandet 27 28
Klagesaker frå Helfo 1508 1653
Andre klagesaker 94 110

I 2020 mottok vi 4038 nye saker og handsama 4128 saker.

* Preimplantasjonsdiagnostikknemnda blei lagt ned 1. juli 2020.

Talet på saker fordelt på saksområde 2019

Sakstype Nye saker Handsama saker
Pasientskadenemnda 2059 1873
Statens helsepersonellnemnd 258 406
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 54 59
Apotekklagenemnda 0 0
Klagenemnda for behandling i utlandet 23 22
Klagesaker frå Helfo 1412 1527
Andre klagesaker 139 207

I 2019 mottok vi 3945 nye saker og handsama 4094 saker.

Talet på saker fordelt på saksområde i 2018

Sakstype Nye saker Handsama saker
Pasientskadenemnda 1718 1467
Statens helsepersonellnemnd 271 253
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 68 75
Apotekklagenemnda 0 0
Klagenemnda for behandling i utlandet 18 19
Klagesaker frå Helfo 1661 1096
Andre klagesaker 135 141

I 2018 mottok vi 3871 nye saker og handsama 3051 saker.

Talet på saker fordelt på saksområde i 2017

Sakstype Nye saker Handsama saker
Pasientskadenemnda 1712 1549
Statens helsepersonellnemnd 344 205
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 52 40
Apotekklagenemnda 0 0
Klagenemnda for behandling i utlandet 19 24
Klagesaker som ikkje blir handsama i nemnd 1729 681

I 2017 mottok vi 3856 nye saker og behandlet 2499 saker.

Talet på saker fordelt på saksområde i 2016

Sakstype Nye saker Handsama saker
Pasientskadenemnda 1712 1075
Statens helsepersonellnemnd 191 181
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 34 32
Apotekklagenemnda 2 2
Klagenemnda for behandling i utlandet 26 19
Klagesaker som ikkje blir handsama i nemnd* 534 387

* Vi overtok klagesaker frå Helfo 1. januar 2017. Talet kan difor ikkje samanliknast med 2017.

I 2016 mottok vi 2499 nye saker og handsama 1696 saker.


Oversikt over klagesakene vi handsamar og kven som er fyrsteinstans 

Informasjonskapsler og personvern