Sakshandsamingstid

Tabellane under syner gjennomsnittleg sakshandsamingstid for avslutta saker. Sakshandsamingstida blir rekna frå mottak til vedtak.

Oversikt over sannsynleg sakshandsamingstid på nye saker 

Sakshandsamingstid for Pasientskadenemnda

År Gjennomsnittleg handsamingstid
2022 19,2 månader
2021 21,6 månader*
2020 19 månader
2019 21 månader
2018 23 månader
2017 20,5 månader
2016 17,5 månader

* Sakshandsamingstida på avslutta pasientskadesaker auka fordi vi handsama fleire eldre klagesaker.

Sakshandsamingstid for klagesaker frå Helfo*

År Gjennomsnittleg handsamingstid
2022 13,9 månader
2021 14,7 månader
2020 15 månader
2019 15 månader
2018 11 månader
2017 7 månader

* Nasjonalt klageorgan for helsetenesta overtok klagesakene frå Helfo 1. januar 2017.

Sakshandsamingstid for Statens helsepersonellnemnd

År Gjennomsnittleg handsamingstid
2022 13,8 månader*
2021 12,1 månader**
2020 8 månader
2019 9 månader
2018 11 månader
2017 9 månader
2016 8,5 månader

* Sakshandsamingstida på avslutta klagesaker har auka på grunn av få ressursar i sekretariatet.

** Sakshandsamingstida på avslutta klagesaker blei påverka av at vi venta på ei rettsleg avklaring i ELTE-sakene.

Sakshandsamingstid for Klagenemnda for behandling i utlandet

År Gjennomsnittleg handsamingstid 
2022 2,7 månader
2021 2,8 månader
2020 3 månader
2019 3 månader
2018 4 månader
2017 4,5 månader
2016 4 månader

Sakshandsamingstid for Apotekklagenemnda

År Gjennomsnittlig behandlingstid 
2022 8,3 månader
2021 7,5 månader
2020 ingen klagesaker
2019 ingen klagesaker
2018 ingen klagesaker
2017 ingen klagesaker
2016  

Sakshandsamingstid for andre klagesaker

År Gjennomsnittleg handsamingstid 
2022 3,9 månader
2021 3,4 månader
2020 5 månader
2019 8 månader
2018 7 månader
2017 9 månader

Sakshandsamingstid for Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

År Gjennomsnittleg handsamingstid 
Fyrste halvår 2020 2 månader
2019 3 månader
2018 3 månader
2017 2,5 månader
2016 3 månader

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda blei lagt ned 1. juli 2020.

Informasjonskapsler og personvern