Organisering og ledelse

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten har ca. 180 ansatte og er Bergens største samlede fagmiljø for jurister. Konstituert direktør er Hilde-Kristin Enehaug.

Internt organisering i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Klikk på bildet for å se større versjon av organisasjonskartet.


Direktør

Konstituert direktør i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er Hilde-Kristin Enehaug.

Fag og utvikling

Avdeling for fag og utvikling er ansvarlig for overordnede faglige spørsmål og personvern. De ansatte er hovedsakelig jurister og medisinske sakkyndige.

Avdelingsdirektør er Per Erik Omdal.

Strategi og kommunikasjon

Strategi- og kommunikasjonsavdelingen jobber blant annet med overordnet strategi, kommunikasjonsoppgaver og pressehenvendelser.

Avdelingsdirektør er Hilde-Kristin Enehaug.
Marit O. Øvregård er kommunikasjonsansvarlig.

Rettssak

Rettssaksavdelingen fører rettssaker for staten ved Pasientskadenemnda og gir råd til nemnda i rettslige spørsmål.

Avdelingsdirektør er Svenn Wold Gaulen.

Organisasjon og fellestjenester 

Avdeling for organisasjon og fellestjenester er administrasjonsavdelingen vår og har to seksjoner:

  • HR, økonomi og IKT
  • Service- og dokumentsenteret

Avdelingsdirektør er Helge Fauskanger.
Henriette Olderøy er seksjonssjef for Service- og dokumentsenteret.

Pasientskadeerstatning 1, 2 og 3

Pasientskadeerstatning 1, 2 og 3 er sekretariat for Pasientskadenemnda. Saksbehandlerne utreder og forbereder sakene for nemnda. Sekretariatet kan også fatte vedtak etter delegert myndighet

Avdelingsdirektør for Pasientskadeerstatning 1 er Vivian Skaar Erstad.
Avdelingsdirektør for Pasientskadeerstatning 2 er Live Cathrine Halmø.
Avdelingsdirektør for Pasientskadeerstatning 3 er Liv Sørevik.

Helserett

Helserettsavdelingen behandler over 30 ulike sakstyper fra 11 offentlige instanser og er sekretariat for Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling i utlandet og Apotekklagenemnda. Saksbehandlerne utreder og forbereder sakene for nemnda.

Helserettsavdelingen er partsrepresentant i rettssaker som føres av Regjeringsadvokaten.

Avdelingsdirektør er Nina Helen Vik Håvåg.

Informasjonskapsler og personvern