Organisering og ledelse

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten har ca. 180 ansatte og er Bergens største samlede fagmiljø for jurister.

Internt organisering i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Klikk på bildet for å se større versjon av organisasjonskartet.


Direktør

Anita Giæver Hansen er direktør i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Fag og utvikling

Avdeling for fag og utvikling har ansvar for overordnede faglige spørsmål, medisinsk veiledning, kontinuerlig forbedring, personvern og koordinering av høringer. De fleste ansatte er jurister og helsepersonell.

Avdelingsdirektør er Per Erik Omdal.

Strategi og kommunikasjon

Strategi- og kommunikasjonsavdelingen jobber med overordnet strategi, kommunikasjonsoppgaver og har ansvaret for helseklage.no og Min side. Alle pressehenvendelser går via avdelingen.

Avdelingsdirektør er Hilde-Kristin Enehaug.
Marit O. Øvregård er kommunikasjonsansvarlig.

Rettssak

Advokatene i rettssaksavdelingen fører rettssaker for staten ved Pasientskadenemnda og gir råd til nemnda i rettslige spørsmål. Avdelingen håndterer 150–200 stevninger og 75–100 hovedforhandlinger i året, og er et av landets største prosedyremiljøer. De prosederer for alle instanser.

Avdelingsdirektør er Svenn Wold Gaulen.

Organisasjon og fellestjenester 

Avdeling for organisasjon og fellestjenester er ansvarlig for de administrative oppgavene våre. Avdelingen er delt i to seksjoner:

  • HR, økonomi og IKT
  • Service- og dokumentsenteret

Avdelingsdirektør er Helge Fauskanger.
Henriette Olderøy er seksjonssjef for Service- og dokumentsenteret.

Pasientskadeerstatning 1, 2 og 3

Pasientskadeerstatning 1, 2 og 3 behandler klager på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning og er sekretariat for Pasientskadenemnda. Sekretariatet kan fatte vedtak etter delegert myndighet.

Avdelingsdirektør for Pasientskadeerstatning 1 er Vivian Skaar Erstad.
Avdelingsdirektør for Pasientskadeerstatning 2 er Live Cathrine Halmø.
Avdelingsdirektør for Pasientskadeerstatning 3 er Liv Sørevik.

Helserett

Helserettsavdelingen er et av Norges største helsejussmiljøer. De behandler over 50 ulike sakstyper fra 11 offentlige instanser, og er sekretariat for Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling i utlandet og Apotekklagenemnda. Helserettsavdelingen er partsrepresentant i rettssaker som føres av Regjeringsadvokaten. Avdelingen utreder og forbereder også anker til Trygderetten.

Avdelingsdirektør er Nina Helen Vik Håvåg.

Informasjonskapsler og personvern