Statens helsepersonellnemnd

Statens helsepersonellnemnd behandler klager fra helsepersonell. Vi er sekretariat for nemnda. Førsteinstanser er Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet. 

Klagesakene gjelder:

Nemndas vedtak er endelige, men kan bringes inn for domstolene.

Når er det nemndmøte?

Oversikt over kommende nemndmøter
14.–15. mai
12.–13. juni
3.–4. september
15.–16. oktober
12.–13. november
10.–11. desember

Medlemmer av Statens helsepersonellnemnd

Statens helsepersonellnemnd er en uavhengig nemnd med syv medlemmer. Medlemmene har juridisk og helsefaglig kompetanse. Ett av medlemmene er legmedlem.

Statens helsepersonellnemnd er også klageorgan for enkelte vedtak gjort av Statens legemiddelverk etter apotekloven. I slike saker byttes to av nemndas medlemmer med helsefaglig kompetanse ut med to som har farmasøytisk kompetanse og kalles Apotekklagenemnda.

Faste medlemmer

 • Leder: lagrettsdommer Rune Bård Hansen, Tønsberg
 • Nestleder: tingrettsdommer Inger Bonnie Gjerde, Tromsø
 • Jurist: advokat Siv Hallgren, Oslo
 • Psykolog: Ingunn Skre, Tromsø
 • Lege: Trond Egil Hansen, Bergen
 • Sykepleier: Øystein Kilander, Kristiansand
 • Legmedlem:

Varamedlemmer

 • Leder: tingrettsdommer Inger Bonnie Gjerde, Tromsø
 • Nestleder: jurist Heidi Talsethagen, Tomasjord
 • Jurist: advokat Rune Lium, Trondheim
 • Psykolog: Rune Raudeberg, Bergen
 • Lege: Jon Lunde, Fredrikstad
 • Sykepleier: Anita Lyssand, Bergen
 • Legmedlem: Mona Enstad, Oslo
 • Legmedlem: Magnar Aukrust, Oslo

   

Informasjonskapsler og personvern