Pasientskadenemnda

Pasientskadenemnda behandler klager fra pasienter som mener de er feilbehandlet av offentlig og/eller privat helsetjeneste. Vi er sekretariat for nemnda. Førsteinstans er Norsk pasientskadeerstatning.

Klagesakene gjelder krav om å få dekket økonomisk tap som skyldes svikt i behandling eller forsinket behandling, diagnostisering eller oppfølging.

Pasientskadenemndas vedtak er endelige, men kan bringes inn for domstolene.

5-nemnd, 3-nemnd og delegasjonsvedtak

Pasientskadenemnda behandler saker med tre eller fem medlemmer, avhengig av sakens vanskelighetsgrad.

 • 5-nemnd består av leder (jurist), nestleder (jurist), to leger og én brukerrepresentant.
 • 3-nemnd består av leder (jurist), én lege og én brukerrepresentant.

Pasientskadenemnda har delegert deler av avgjørelsesmyndigheten til sekretariatet i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Vi kan derfor fatte vedtak på vegne av nemnda i enkelte saker.

Når er det nemndmøte?

Oversikt over kommende nemndmøter
23.–24. mai
28.–29. mai
5.–6. juni
12. juni
13.–14. juni
20.–21. juni
24.–25. juni
27.–28. juni
8.–9. august
15.–16. august
22.–23. august
29.–30. august
5.–6. september
12.–13. september
16.–17. september
19.–20. september
26.–27. september
3.–4. oktober
10.–11. oktober
16.–17. oktober
24.–25. oktober
31. oktober–1. november
7.–8. november
14.–15. november
21.–22. november
4.–5. desember
12.–13. desember
16.–17. desember
18.–19. desember

Medlemmer av Pasientskadenemnda

Pasientskadenemnda er en uavhengig nemnd med tre til fem medlemmer. Medlemmene har juridisk og medisinsk kompetanse. Ett av medlemmene er representant for brukerorganisasjonene.

Faste medlemmer

 • lagdommer Sissel Endresen (leder), Oslo
 • pensjonert advokat Ivar Holst (nestleder), Oslo
 • overlege Øyvind Vennesland (karkirurg), Arendal
 • seksjonsleder Anne Elisabeth Eriksrud (brukerrepresentant), Oslo
 • overlege Knut Hofft Kierulf (spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer), Trondheim  

Varamedlemmer: Ledere

 • lagdommer Kari Mjølhus, Tromsø
 • lagdommer Kristin Robberstad, Oslo
 • sorenskriver Marit Nervik, Røyse
 • tingrettsdommer Kjetil Gjøen, Ålesund

Varamedlemmer: Nestledere

 • sorenskriver Gunnar Lind, Bodø
 • advokat Nina Reiersen, Oslo
 • tingrettsdommer Marie Vonen, Bergen

Varamedlemmer: Leger

 • professor emeritus Odd Søreide (generell og gastroenterologisk kirurgi), Oslo
 • avdelingssjef Marit Kristoffersen (fødselshjelp og gynekologi), Oslo
 • seksjonsoverlege Anne Gina Schie Berntsen (anestesiologi), Oslo
 • overlege Lill Karin Mensen (indremedisin og geriatri), Oslo
 • kommunelege Marit Voltersvik (allmennlege), Bergen
 • kommuneoverlege Tron H. Torkildsen (allmennlege), Nittedal
 • lege Arne Skredderstuen (ortopedi), Askøy
 • lege Annelise Skeie (allmennmedisin), Sogndal

Varamedlemmer: Brukerrepresentanter

 • pasientombud Atle Larsen, Oslo
 • Sten Nymoen, Ski
 • Stian M. Innerdal, Oslo
 • Hanne Brostrøm, Fredrikstad
 • Live Kroknes Berg, Oslo

   

Informasjonskapsler og personvern