Hvordan er Statens helsepersonellnemnd sammensatt?

Statens helsepersonellnemnd er en uavhengig nemnd med syv medlemmer. Medlemmene har juridisk og helsefaglig kompetanse. Ett av medlemmene er brukerrepresentant.

Personer som sitter rundt et bord. På en PC-skjerm vises lovdata.no. Foto: Cecilie Bannow

Helse- og omsorgsdepartementet oppnevner nemndmedlemmene. Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er sekretariat. Vi utreder og forbereder sakene for behandling i nemnda.​

Faste medlemmer

 • Leder: lagrettsdommer Rune Bård Hansen, Tønsberg
 • Nestleder: tingrettsdommer Inger Bonnie Gjerde, Tromsø
 • Jurist: advokat Paal-Henrich Berle, Bergen
 • Psykolog: Anne-Kari Torgalsbøen, Oslo
 • Lege: Trond Egil Hansen, Bergen
 • Sykepleier: Anita Lyssand, Bergen
 • Brukerrepresentant: Mona Iren Enstad, MS-forbundet, Oslo

Varamedlemmer

 • Leder: tingrettsdommer Inger Bonnie Gjerde, Tromsø
 • Nestleder: lagrettsdommer Halvor Aas, Holmsbu
 • Jurist: advokat Elise Stilloff, Oslo
 • Psykolog: Odin Hjemdal, Trondheim
 • Lege: Jon Lunde, Fredrikstad
 • Sykepleier: Fred-Ivan Kvam, Bergen
 • Brukerrepresentant: Magnar Aukrust, Norsk forening for slagrammede, Oslo
 • Brukerrepresentant: Arnfinn Aarnes, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Oslo

Statens helsepersonellnemnd er også klageorgan for enkelte vedtak gjort av Statens legemiddelverk etter apotekloven. I slike saker byttes to av nemndas medlemmer med helsefaglig kompetanse ut med to som har farmasøytisk kompetanse og kalles Apotekklagenemnda.

Informasjonskapsler og personvern