Hvordan er Pasientskadenemnda sammensatt?

Pasientskadenemnda er en uavhengig nemnd med tre til fem medlemmer. Medlemmene har juridisk og medisinsk kompetanse. Ett av medlemmene er representant for brukerorganisasjonene. Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er sekretariat og forbereder sakene for behandling i nemnda.​

Medarbeidere som sitter i et møte. På en PC-skjerm ser vi lovdata.no. Foto: Cecilie Bannow

Nemnda behandler saker med tre eller fem medlemmer, avhengig av sakens vanskelighetsgrad.

 • 5-nemnd består av leder (jurist), nestleder (jurist), to leger og én brukerrepresentant.
 • 3-nemnd består av leder (jurist), én lege og én brukerrepresentant.

Pasientskadenemnda har delegert deler av avgjørelsesmyndigheten til sekretariatet. Det betyr at vi kan fatte vedtak på vegne av nemnda i enkelte saker.

Oversikt over medlemmer i Pasientskadenemnda

​Jurister

 • tingrettsdommer Kjetil Gjøen, Ålesund
 • pensjonert advokat Ivar Holst, Oslo
 • lagdommer Kari Mjølhus, Tromsø
 • lagdommer Kristin Robberstad, Oslo
 • sorenskriver Marit Nervik, Røyse
 • advokat Nina Reiersen, Oslo
 • tingrettsdommer Marie Vonen, Bergen
 • tingrettsdommer Frank Schmidt, Bømlo
 • tingrettsdommer Eirik Lereim, Trondheim

Leger

 • overlege Øyvind Vennesland (karkirurg), Arendal
 • overlege Knut Hofft Kierulf (spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer), Trondheim
 • avdelingssjef Marit Kristoffersen (fødselshjelp og gynekologi), Oslo
 • seksjonsoverlege Anne Gina Schie Berntsen (anestesiologi), Oslo
 • overlege Lill Karin Mensen (indremedisin og geriatri), Oslo
 • kommunelege Marit Voltersvik (allmennlege), Bergen
 • kommuneoverlege Tron Torkildsen (allmennlege), Nittedal
 • lege Arne Skredderstuen (ortopedi), Askøy
 • lege Annelise Skeie (allmennmedisin), Sogndal
 • lege Arthur Revhaug (gastrokirurg), Tromsø

Brukerrepresentanter

 • Anne Elisabeth Eriksrud, Norges astma- og allergiforbund, Oslo
 • Atle Larsen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Oslo
 • Sten Nymoen, pårørenderepresentant, Ski
 • Stian Innerdal, Norges blindeforbund, Oslo
 • Hanne Brostrøm, ansatt i Viken fylkeskommune (tidl. Forbrukerrådet), Fredrikstad
 • Live Kroknes Berg, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Oslo
Informasjonskapsler og personvern