Saksvolum

Oversikt over hvor mange saker vi får inn hvert år per saksområde og hvor mange saker vi behandler.

Antall saker fordelt på saksområde første halvår 2019

Sakstype Nye saker Behandlede saker
Pasientskadenemnda 1 106 1 049
Statens helsepersonellnemnd 165 191
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 24 33
Apotekklagenemnda 0 0
Klagenemnda for behandling i utlandet 14 11
Klagesaker fra Helfo 793 732
Andre klagesaker 67 87

Første halvår 2019 mottok vi totalt 2 169 nye saker og behandlet 2 103 saker.

Antall saker fordelt på saksområde i 2018

Sakstype Nye saker Behandlede saker
Pasientskadenemnda 1718 1467
Statens helsepersonellnemnd 271 253
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 68 75
Apotekklagenemnda 0 0
Klagenemnda for behandling i utlandet 18 19
Klagesaker fra Helfo 1661 1096
Andre klagesaker 135 141

I 2018 mottok vi totalt 3871 nye saker og behandlet 3051 saker.

Antall saker fordelt på saksområde i 2017

Sakstype Nye saker Behandlede saker
Pasientskadenemnda 1712 1549
Statens helsepersonellnemnd 344 205
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 52 40
Apotekklagenemnda 0 0
Klagenemnda for behandling i utlandet 19 24
Klagesaker som ikke behandles i nemnd 1729 681

I 2017 mottok vi totalt 3856 nye saker og behandlet 2499 saker.

Antall saker fordelt på saksområde i 2016

Sakstype Nye saker Behandlede saker
Pasientskadenemnda 1712 1075
Statens helsepersonellnemnd 191 181
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 34 32
Apotekklagenemnda 2 2
Klagenemnda for behandling i utlandet 26 19
Klagesaker som ikke behandles i nemnd* 534 387

* Vi overtok klagesaker fra Helfo 1. januar 2017. Tallet kan derfor ikke sammenlignes med 2017.

I 2016 mottok vi totalt 2499 nye saker og behandlet 1696 saker.


Oversikt over hvilke klagesaker vi behandler og hvem som er førsteinstans 

Informasjonskapsler og personvern