Verneting for klagenemndene flyttes til Bergen 1. juli

Fra og med 1. juli 2018 vil staten ved Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling i utlandet, Pasientskadenemnda og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda ha alminnelig verneting i Bergen.

Fire statuer ved inngangen til Bergen tingrett. Foto: Mostphotos

Statens alminnelige verneting flyttes til Bergen i saker om prøving av vedtak fattet av:

  • Klagenemnda for behandling i utlandet 
  • Pasientskadenemnda
  • Preimplantasjonsdiagnostikknemnda*
  • Statens helsepersonellnemnd (og Apotekklagenemnda)

Bakgrunnen for flyttingen er at det alminnelige vernetinget bør være på samme sted som nemndenes sekretariat.

Flyttingen ble vedtatt 18. desember 2015, men ikraftsettingen ble utsatt i påvente av etablering av Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) i Bergen. Beslutningen om flyttingen av det alminnelige vernetinget fra 1. juli 2018 ble fastsatt ved kongelig resolusjon 6. april 2018.

* Preimplantasjonsdiagnostikknemnda ble lagt ned 1. juli 2020.

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern