Statens helsepersonellnemnd opphever Helsedirektoratets nye vedtak i ELTE-sakene

Statens helsepersonellnemnd opphever 17 vedtak fra Helsedirektoratet som gjelder avslag på lisens eller autorisasjon til psykologikandidater med masterutdanning fra Eötvös Loránd University (ELTE). Klagesakene sendes tilbake til direktoratet for ny behandling.

Skiltet til Helsedirektoratet henger på veggen over en inngangsdør. Foto: Mostphotos

12.–13. juni behandlet Statens helsepersonellnemnd 17 nye klagesaker fra psykologikandidater med masterutdanning fra ELTE i Budapest, Ungarn. Nemnda har tidligere vurdert utdanningen og kommet enstemmig til at den ikke oppfylte vilkårene for autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven.

Oppheves på grunn av manglende begrunnelse

Felles for de 17 klagesakene er at studentene begynte på masterutdanningen fra og med høsten 2015. Utdanningen har gjennomgått endringer som det er nødvendig å få en grundig faglig vurdering av. Alle klagerne hadde nye emner i utdanningen sin som ikke tidligere er vurdert av nemnda.

Helsedirektoratet har innhentet et nytt faglig råd, men nemnda fant at dette rådet var utilstrekkelig begrunnet. Nemnda vil derfor at det skal innhentes en ny faglig vurdering av utdanningen ved ELTE etter studieplanen som gjelder fra og med høsten 2015.

Helsedirektoratets vedtak er opphevet og sendt tilbake for ny behandling.

 

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern