Nedetid på nettsida onsdag 4. september frå kl. 18.00

Norsk helsenett skal utføra naudsynt vedlikehald på infrastrukturen mellom kl. 18.00 og midnatt. Helseklage.no kan difor vere ustabil i denne perioden.

Teksten "Viktig informasjon!" står i en snakkeboble som kommer ut fra en megafon.

Det vert òg omlag 10 minutt nedetid rundt kl. 18.00.

Vi beklagar ulempa dette fører med seg!

 

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern