Lang saksbehandlingstid for pasientskadesaker

Vi har dessverre lang saksbehandlingstid på pasientskadesaker. Årsaken er stor restanse og økt inngang av nye klagesaker fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

En saksbehandler som sitter og jobber. Foto: Cecilie Bannow

Vi jobber kontinuerlig med å redusere saksbehandlingstiden. I løpet av årets første fire måneder har vi avviklet over 75 prosent flere pasientskadesaker sammenlignet med samme periode i 2018. Dessverre har også saksinngangen økt kraftig, og mer enn hva vi har klart å ta unna.

Forventet saksbehandlingstid for nye pasientskadesaker

På nettsiden vår informerer vi om forventet saksbehandlingstid på nye saker. Den estimerte behandlingstiden forteller deg som har klaget på NPEs vedtak hvor lang tid vi forventer å bruke på å fatte vedtak i saker vi mottar nå.

Forventet saksbehandlingstid for nye pasientskadesaker er for tiden 20 måneder. Den forventede saksbehandlingstiden er et gjennomsnittstall, noe som betyr at det kan ta både kortere og lengre tid å behandle akkurat din sak.

Vi har mange saker som ligger i kø, så forventet saksbehandlingstid inkluderer også ventetid før utredningen begynner av en av våre saksbehandlere.

Hvorfor tar det så lang tid å få ferdigbehandlet en pasientskadesak?

Det er både individuelle og generelle forhold som påvirker saksbehandlingstiden i klagesaker som gjelder pasientskadeerstatning:

  • Saker som gjelder klage på erstatningsberegningen har lengre saksbehandlingstid enn saker som gjelder ansvarsspørsmålet. Det betyr at hvis du allerede har fått medhold hos NPE, men klager på erstatningens størrelse, må du regne med å vente lenger på et vedtak enn hvis du klager på et avslag hos NPE.
  • Saker der vi må innhente ytterligere opplysninger tar vanligvis lengre tid å behandle.
  • Særlig omfattende saker, for eksempel saker som gjelder sjeldne eller komplekse medisinske spørsmål, vil normalt ta lengre tid å behandle.

Vår saksbehandling følger et overordnet prinsipp om at den eldste saken behandles først.

Her kan du lese mer om saksgangen i en pasientskadeerstatningssak.

Vi har ingen egeninteresse i sakene vi behandler

Vi er opptatt av å fatte juridisk riktige vedtak, og har ingen egeninteresse i sakene vi behandler.

Hvis Pasientskadenemnda omgjør vedtaket til NPE, sender vi saken din tilbake dit. Det er NPE som beregner erstatningen og som utbetaler en eventuell tilleggserstatning.

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern