Dom fra Høyesterett: Hva har pasienter krav på å få vite?

Høyesterett tok i mars stilling til hvilken informasjon en pasient har krav på å få om risiko for fremtidig sykdom.

En legeforklarer og viser noe for en pasient. Foto: Mostphotos

Saken gjaldt en mann som i lengre tid hadde vært plaget med klemsmerter i brystet. Han var bekymret for om smertene skyltes trange blodårer i hjertet og ble derfor utredet hos hjertespesialist. Utredningen viste at han var hjertefrisk.

Til tross for det fikk han et hjerteinfarkt tre måneder senere. Spørsmålet som sto for Høyesterett var om mannen hadde krav på informasjon om at han hadde økt risiko for i fremtiden å få hjerte- og karsykdom.

Helsepersonell har ingen plikt til å informere om sykdommer pasienten ikke har

Høyesterett mener det må skilles mellom sykdommer en pasient har og sykdommer pasienten har risiko for å få i fremtiden.

Det slås fast at det ikke foreligger en generell plikt for helsepersonell til å informere om sykdommer en pasient ikke har. Her må hensynet til god ressursutnyttelse i helsevesenet medføre at pasienter ikke har rett til slik generell informasjon.

Pasientskadenemnda mener dommen gir en nyttig avklaring når det gjelder grensen for pasienters krav på informasjon om risiko for fremtidig sykdom.

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern