Beste første halvår siden opprettelsen av klageorganet

I første halvår behandlet vi 2531 klagesaker. Det er det høyeste antall behandlede saker i første halvår siden opprettelsen av Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

En person peker på en tavle. Foto: Cecilie Bannow

Den økte saksavviklingen er et resultat av iherdig jobbing fra våre ansatte. Vi har også ansatt flere saksbehandlere, effektivisert hvordan vi jobber og gjennomført flere nemndmøter ved behov.

Mottatte og behandlede saker i første halvår 2021

Fagområde Mottatte klagesaker Behandlede klagesaker
Pasientskadenemnda 1110 1451
Klagesaker fra Helfo 905 930
Statens helsepersonellnemnd 99 89
Klagenemnda for behandling i utlandet 11 9
Andre klagesaker 35 52
Totalt 2160 2531


Antall klagesaker totalt reduseres for hver måned siden vi behandler flere saker enn vi mottar.

Utviklingen i antall klagesaker fra 1. februar 2018 til og med første halvår 2021

Graf som viser antall klagesaker totalt 2018–2021
Antall klagesaker totalt inkluderer saker som er klare til nemnd, under behandling, lagt i bero eller venter på behandling. Klikk på bildet for å se større versjon.

De to største saksområdene våre er klagesaker fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og Helfo. Det er også på disse saksområdene vi dessverre har lang saksbehandlingstid. Resultatene fra første halvår viser at tiltakene våre virker, og at vi ligger godt an til å nå målene våre for 2021. På begge saksområdene har vi aldri før behandlet flere saker!

Det er små endringer på de andre saksområdene. Der blir de fleste sakene behandlet forløpende.

Vi har økt antall behandlede pasientskadesaker med 28 prosent

Vi behandlet 1451 klagesaker fra NPE i første halvår. Dette er en økning på 28 prosent sammenlignet med samme periode i 2020.

Behandlede klagesaker fra Norsk pasientskadeerstatning i første halvår 2016–2021

År Antall behandlede saker
2021 1451
2020 1129
2019 1042
2018 639
2017 1125
2016 447

Pasientskadesakene gjelder enten klage på avslag om erstatning eller klage på erstatningens størrelse. Alle klagesakene som er mottatt før 2019 og som ikke ferdigbehandlet, gjelder klage på erstatningens størrelse.

Antall pasientskadesaker og årstall vi mottok sakene

Årgang Antall saker etter første halvår
2016 1
2017 39
2018 298
2019 1053
2020 1101
2021 780

Tabellen viser antall pasientskadesaker totalt, dvs. saker som er under behandling, klare til nemnd, lagt i bero og venter på behandling.

Vi fortsetter å øke saksavviklingen av klagesaker fra Helfo

Vi overtok behandlingen av klagesaker fra Helfo 1. januar 2017. Hvert år siden overtakelsen har vi økt saksavviklingen, og i første halvår i år har vi behandlet flere saker enn noen gang tidligere!

Behandlede klagesaker fra Helfo i første halvår 2017–2021

År Antall behandlede saker
2021 930
2020 861
2019 729
2018 497
2017 142

De fleste klagesakene fra Helfo i første halvår gjelder legemidler. Mange av disse gjelder legemiddel mot skabb.

Det har også vært en dobling av kontrollsaker fra Helfo. Dette er klagesaker som gjelder refusjon av oppgjør, tilbakekreving av feilutbetalte refusjoner og at behandlere har mistet retten til å praktisere for trygdens regning.

Antall klagesaker fra Helfo og årstall vi mottok sakene

Årgang Antall saker etter første halvår
2017 3
2018 5
2019 197
2020 866
2021 673

Tabellen viser antall klagesaker fra Helfo totalt, dvs. saker som er under behandling, lagt i bero eller venter på behandling.

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern