Årsrapporten for 2021 er publisert

I 2021 handsama Nasjonalt klageorgan for helsetenesta 4841 klagesaker. Aldri før har vi handsama så mange saker på eitt år! I årsrapporten kan du lese meir om resultata våre frå 2021.

To kvinner står ved sidan av ei veggtavle. Dei ser på kvarandre og smiler. Foto: Cecilie Bannow.

I årsrapporten vår for 2021 kan du lese meir om mellom anna

  • mål og krav
  • resultata for dei ulike sakstypane
  • rettssaker på pasientskadeområdet
  • oppfølging av fellesføringar
  • årsrekneskap

Du finn tidlegare årsrapportar på sida Tildelingsbrev og årsrapportar.

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern