Årsrapporten for 2018 er klar

Vi behandlet til sammen 3051 saker i 2018. I årsrapporten kan du lese mer om våre aktiviteter og resultater fra 2018.

Forsidebildet på årsrapporten for 2018.

Årsrapporten for 2018 inneholder informasjon om sentrale sider ved virksomheten vår.

Du kan lese om blant annet:

  • aktiviteter og resultater
  • styring og kontroll
  • årsregnskap
  • vurdering av fremtidsutsikter

Vi kommer i tiden fremover til å publisere resultater fra 2018 under Tall og statistikk.

 

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern