Trenger du hjelp med saken?

Hvis du trenger hjelp med saken, kan du ta kontakt med oss. Du kan også få hjelp av for eksempel pårørende, helsepersonell, brukerorganisasjon, pasient- og brukerombud eller advokat.

To menn sitter foran en PC. En av dem peker på skjermen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Vår generelle veiledningsplikt

Vi har alminnelig veiledningsplikt. Det vil si at du kan ta kontakt med oss om spørsmål som gjelder hvordan du skal klage, saksbehandlingen hos oss og vedtaket i saken.

Husk at du ikke må sende personsensitiv informasjon med e-post. E-post er en åpen kommunikasjonskanal og tilfredsstiller ikke kravene til sikker kommunikasjon.

Hjelp fra andre

Du står fritt til å motta bistand fra andre. Det kan for eksempel være pårørende, helsepersonell, brukerorganisasjoner eller andre du har tillit til.

Hvis du får hjelp fra andre, må du sende oss kopi av fullmakten du har gitt vedkommende.

Pasient- og brukerombudet

Alle fylker har eget pasient- og brukerombud. Ombudet kan blant annet hjelpe deg med

  • råd og veiledning om rettighetene dine
  • informasjon om fremgangsmåte når du ønsker å klage
  • å skrive klagen

All bistand fra pasient- og brukerombudet er gratis. Du kan være anonym i kontakten med ombudet.

Advokat

Vi er et forvaltningsorgan som på selvstendig grunnlag utreder og behandler saken din. Vårt samfunnsoppdrag er å fatte juridisk riktige vedtak i sakene vi behandler. Du trenger derfor i utgangspunktet ikke hjelp fra advokat.

Informasjonskapsler og personvern