Særplass i eller utsettelse av turnustjeneste for fysioterapeuter

Vi behandler klager på vedtak om utsettelse av turnustjeneste og søknad om særplass for fysioterapeuter.

En fysioterapeut hjelper en mann med skulderen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder avslag på søknad om utsettelse av turnustjeneste eller søknad om særplass.

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Fylkesmannen. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet.

Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Vedkommende vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket fra førsteinstansen.

Når vi har fattet et vedtak i saken, sendes det til deg eller din representant. 

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan imidlertid bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Informasjonskapsler og personvern