Godkjenning av allmennlege, turnustjeneste for leger og fysioterapeuter m.m.

Vi behandler klager på vedtak om godkjenning som allmennlege, turnustjeneste for leger og fysioterapeuter og dekning av reise- og flytteutgifter.

En allmennlege sitter på kontoret og leser en journal på skjermen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder: 

  • avslag på søknad om godkjenning som allmennlege
  • avslag på søknad om godkjenning/registrering av veilederavtale
  • underkjennelse av turnustjeneste for fysioterapeuter og leger
  • avslag på tilskudd til dekning av flytte- og reiseutgifter for leger og fysioterapeuter i forbindelse med turnustjeneste

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Helsedirektoratet. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet.

Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Vedkommende vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket fra førsteinstansen. 

Når vi har fattet et vedtak i saken, sendes det til deg eller din representant.

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan imidlertid bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Informasjonskapsler og personvern