Omgjøring av vedtak

Hvis det foreligger nye og vesentlige opplysninger i klagesaken din, kan du søke om gjenopptak.

En kvinne holder fire ringpermer. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Når du har mottatt et endelig vedtak fra oss eller nemndene vi er sekretariat for, er klagesaksbehandlingen avsluttet.

Hvis du er uenig i vedtaket, har du to muligheter:

  1. ta ut stevning
  2. søke om gjenopptak på bakgrunn av nye opplysninger 

Hva kreves for at saken skal gjenopptas?

Det skal svært mye til for å få et endelig vedtak omgjort:

  • Det må foreligge nye og vesentlige opplysninger som ikke var kjent på vedtakstidspunktet.

  • Opplysningene må kunne føre til et annet resultat. 

Det er ikke nok at du er uenig i vedtaket eller at for eksempel en medisinsk sakkyndig vurderer saken annerledes enn det nemnda eller vi har gjort.

Krav om gjenopptak sendes til oss. I brevet må du oppgi saksnummeret og skrive hva som er nytt i saken din.

Saken din kan ikke gjenopptas dersom du har tatt ut stevning. Da må du i tilfelle stanse rettsprosessen.

Informasjonskapsler og personvern