Verneting for klagenemndene flyttes til Bergen 1. juli

Fra og med 1. juli 2018 vil staten ved Statens helsepersonellnemnd, staten ved Pasientskadenemnda, staten ved Klagenemnda for behandling i utlandet og staten ved Preimplantasjonsdiagnostikknemnda ha alminnelig verneting i Bergen.

Statens alminnelige verneting flyttes til Bergen i saker om prøving av vedtak fattet av Statens helsepersonellnemnd, Pasientskadenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda. Bakgrunnen for flyttingen er at det alminnelige vernetinget bør være på samme sted som nemndenes sekretariat.

Flyttingen ble vedtatt i lov 18. desember 2015 nr. 121 om endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.), men ikraftsettingen ble utsatt i påvente av etablering av Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) i Bergen. Beslutningen om flyttingen av det alminnelige vernetinget fra 1. juli 2018 ble fastsatt ved kongelig resolusjon 6. april 2018.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern