Saksbehandling

Pasientskadenemnda behandler klager på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning. Helseklage forbereder sakene for nemnda.

Dersom du får helt eller delvis avslag i søknaden din om pasientskadeerstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE), kan du klage på vedtaket.

Før vi kan behandle klagen din må du ha fått saken din behandlet i NPE. På NPEs nettsider finner du informasjon om hvordan du klager på et vedtak og skjemaet du må fylle utFristen for å klage på NPEs vedtak er tre uker.

NPE vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket. Hvis klagen ikke fører til et annet resultat, sender NPE saken til Helseklage.

Saken i Helseklage

Når vi har mottatt klagen din, sender vi deg et bekreftelsesbrev.

Klagesaken blir i første omgang lagt i en felleskø hos oss. Per juni 2017 har vi en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på ca. 17 måneder. Dette er et gjennomsnitt av saksbehandlingstiden – den er ikke statisk og kommer til å endre seg fortløpende. Derfor vil det ta noe tid før du hører fra oss igjen.

Saksbehandleren i saken din vil vurdere om det er behov for å hente inn nye saksopplysninger. Hvis vi innhenter en skriftlig vurdering fra medisinsk sakkyndig, blir denne sendt til deg eller den som bistår deg. Du vil da få mulighet til å kommentere den medisinske vurderingen.

Etter at Helseklage har forberedt saken, sendes den til Pasientskadenemnda (PSN) for vedtak.

Det er gratis å klage til Helseklage.

Medhold i saken

Hvis PSN omgjør NPEs ansvarsvedtak, vil saken bli sendt tilbake til NPE for beregning av erstatning.

Hvis PSN omgjør NPEs vedtak om erstatningens størrelse, er det NPE som utbetaler tilleggserstatningen.

Avslag i saken

Får du helt eller delvis avslag, kan du bringe saken inn for domstolene.

Fristen for søksmål er etter pasientskadeloven seks måneder etter at du fikk kunnskap om vedtaket.

Gjenopptak av saken

Etter at saken er avsluttet i PSN, kan det i noen tilfeller være aktuelt å se på saken på nytt. Kravet sendes til Helseklage.

Det må foreligge nye og vesentlige opplysninger, som ikke var kjent på vedtakstidspunktet.Opplysningene må kunne føre til et annet resultat.

Det er ikke nok at en medisinsk sakkyndig vurderer saken annerledes enn det nemnda har gjort. Det er heller ikke nok at du er uenig i nemndas vedtak.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern