Pasientskadenemnda

Pasientskadenemnda er en uavhengig nemnd som avgjør klager på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning. Nemnda er underlagt Helse- og omsorgsdepartemntet.

Pasientskadenemnda (PSN) behandler klager fra pasienter som mener at de er feilbehandlet av offentlig og/eller privat helsetjeneste.

Nemnda behandler saker med tre eller fem nemndmedlemmer, avhengig av sakens vanskelighetsgrad. 5-nemnd består av leder (jurist), nestleder (jurist), to leger og én brukerrepresentant. 3-nemnd består av leder (jurist) én lege og én brukerrepresentant.

PSN har delegert deler av sin avgjørelsesmyndighet til Helseklage. Helseklage kan derfor fatte vedtak på vegne av Pasientskadenemnda i en del saker.

PSN eller Helseklage har ingen økonomisk egeninteresse i sakenes utfall, og klagebehandlingen er gratis.

Etter at nemnda har avgjort saken, kan den bringes inn for domstolene etter vanlige regler. 

Pasientskadenemnda

Faste medlemmer

 • Lagdommer Sissel Endresen (leder), Oslo
 • Pensjonert advokat Ivar Holst (nestleder), Oslo
 • Overlege Øyvind Vennesland (karkirurg), Arendal
 • Seksjonsleder Anne Elisabeth Eriksrud (brukerrepresentant), Oslo
 • Overlege Knut Hofft Kierulf (spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer), Trondheim  

Varamedlemmer: Ledere

 • Lagdommer Nina Sollie, Hamar
 • Sorenskriver Marit Nervik, Røyse
 • Tingrettsdommer Kjetil Gjøen, Ålesund

Varamedlemmer: Nestledere

 • Lagdommer Kari Mjølhus, Tromsø
 • Sorenskriver Gunnar Lind, Bodø
 • Advokat Nina Reiersen, Oslo

Varamedlemmer: Leger

 • Professor emeritus Odd Søreide (generell og gastroenterologisk kirurgi), Oslo
 • Avdelingssjef Marit Kristoffersen (fødselshjelp og gynekologi), Oslo
 • Seksjonsoverlege Anne Gina Schie Berntsen (anestesiologi), Oslo
 • Overlege Lill Karin Mensen (indremedisin og geriatri), Oslo
 • Kommunelege Marit Voltersvik (allmennlege), Bergen
 • Kommuneoverlege Tron H. Torkildsen (allmennlege), Nittedal
 • Lege Tor Andreas Bjørang (ortopedi), Revetal
 • Lege Annelise Skeie (allmennmedisin), Sogndal

Varamedlemmer: Brukerrepresentanter

 • Pasientombud Atle Larsen, Oslo
 • Juridisk rådgiver Anne Therese Sortebekk, Oslo
 • Stein Nymoen, Ski
 • Tone Li Sandvik, Oslo
 • Stian M. Innerdal, Oslo

 

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern