Kva er pasientskadeerstatning

Kva skal til for å få pasientskadeerstatning og kvar kan ein få vite meir om det?

Pasientar som får eit økonomisk tap som skuldast behandling, undersøking, diagnostisering eller oppfylging kan ha ret på erstatning. Skaden må skuldast svikt i behandlinga. Oppstår det ei skade utan at det skuldast svikt i behandlinga, har ein normalt ikkje krav på erstatning. Både offentleg og privat helsevesen er dekt av ordningen.

Skal du søke erstatning for ein pasientskade, eller ynskjer du meir informasjon om pasientskader, erstatning eller ordningen generelt – sjå Norsk pasientskadeerstatning (NPE) sine sider. 

Du kan òg lese meir om klage og erstatning på Helsenorge.no.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern