Hjelp i saken

Er det nødvendig med hjelp i saken din, og i så fall hvilke muligheter har du for å få hjelp?

Utgifter til advokathjelp

Helseklage er et forvaltningsorgan som på selvstendig grunnlag utreder og behandler saken din. Du trenger derfor i utgangspunktet ikke hjelp fra advokat.

Hvis du får medhold i klagen din, har du etter forvaltningsloven krav på at pasientskadeordningen dekker vesentlige kostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket.

I særlige tilfeller kan du etter pasientskadeloven få dekket nødvendige og rimelige utgifter til advokat, selv om du ikke får medhold i klagen.

Særlige tilfeller kan være når pasienten eller pårørende har problemer med å forstå innholdet i sakens dokumenter eller av andre grunner ikke er i stand til å følge opp saken sin.

Pasient- og brukerombudet

Hvert fylke har et eget pasient- og brukerombud. Ombudet kan blant annet hjelpe deg med:

  • råd og veiledning om rettighetene dine
  • informasjon om fremgangsmåte når du ønsker å klage
  • å skrive klagen

All bistand fra pasient- og brukerombudet er gratis, og du kan være anonym i kontakt med ombudet.

Hjelp fra andre

Du står også fritt til å motta bistand fra andre som du måtte ønske bistand fra. I slike tilfeller er det viktig at du sender oss kopi av fullmakten du har gitt vedkommende.

På Helsenorge.no finner du en lengre liste over pasient- og brukerorganisasjoner innenfor ulike områder.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern